HAKKINDA

BİLSEK HAKKINDA BİLGİ NOTU

Derneğin Adı: Bilgi, İletişim, Sanat, Eğitim ve Kültür Gençlik Kulübü Derneği

Derneğin Kısa Adı: BİLSEK

Derneğin Kuruluş Amacı:
 • Bilgi toplumuna geçiş ve toplumsal değişim sürecinde etkin rol almak,
 • Toplumda bilgi, iletişim, sanat, eğitim ve kültür faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak,
 • Bu konuda çalışmalar yapmak ve yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

BİLSEK Çalışmaları ile;
 • Ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten,
 • Değişen koşullara uyum gösterebilen,
 • Geleceğe yönelik hedefleri olan,
 • Ekip çalışması, liderlik ve iletişim becerilerine sahip,
 • Evrensel, insanî ve ahlakî değerlere sahip, bir gençliğin yetiştirilmesine hizmet etmeyi
  ve bu meziyetlerle donatılmış bilgi toplumu oluşturmayı hedefler.

BİLSEK Çalışma Alanları;
 • Araştırma (AR-GE, Araştırma Geliştirme Çalışmaları)
 • Kurs ve Seminerler (TKY, İnsan Kaynakları, İletişim, Bilgisayar, Yabancı Dil, Proje Döngüsü vb.)
 • Sanatsal Çalışmalar (Edebiyat, Tiyatro, Halk Oyunları, Müzik, Fotoğraf, Grafik vb.)
 • Sosyal Kültürel Organizasyonlar (Gezi, Gösteri, Konferans, Konser vb.)
 • Yayın (Web, E-Bülten, Kitap, Dergi, Gazete, Afiş, Radyo – TV Programları vb.)
 • Çevre - İzcilik


BİLSEK Kuruluş Tarihi: 31 Mart 2006
BİLSEK Üye Sayısı: 145 üyesi vardır


BİLSEK AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ veren Akredite Olmuş Bir Dernektir.
BİLSEK Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) (EVS) kapsamında Avrupa'ya gönüllü gönderen ve Avrupa ülkelerinden gönüllü kabul eden ve bu çalışmalarda koordinatörlük yapan Akredite edilmiş bir kuruluştur. Bu alanda hazırladığı projelerle gönüllü göndermekte ve gönüllü kabul etmektedir.


BİLSEK EURODESK YEREL TEMAS NOKTASI’DIR.
BİLSEK Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından EURODESK Yerel Temas Noktası olarak akredite olmuş bir kuruluştur. Gençlere Avrupa fırsatları konusunda bilgi ve eğitim desteği sağlamaktadır.


BİLSEK BİR GENÇLİK KULÜBÜDÜR
BİLSEK Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığına bağlı tescilli bir gençlik Kulübüdür. Gençlerin gelişimi ve kaliteli bir vakit geçirmesi için çalışmalar yürütür. Kahramanmaraş’ın ilk gençlik kulübüdür.


Bilgi, İletişim, Sanat, Eğitim ve Kültür Gençlik Kulübü Derneği (BİLSEK) sahip olduğu imkanları Kahramanmaraş’ta eğitim, kültür, sanat, çevre vb. alanlarında faal olan diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile paylaşmakta ve her konuda ortak hareket etmektedir.


PROJELER
Akıp Giden Hayat Projesi
 • Eylem 1.1 Gençlik Girişimi (AB Gençlik Projeleri) (2008)
 • Proje kapsamında Kahramanmaraş’ta bulunan liselerde Suyun Tasarruflu Kullanımı ile ilgili bilgiler verildi.
 • Afiş ve broşürler bastırılarak çevre sorunları ve suyun tasarruflu kullanımıyla ilgili farkındalık oluşturuldu.
 • Kahramanmaraş İl Müftülüğü ile işbirliği yapıldı, İmamlara bilgilendirme yapıldı, camilerimize afişler asıldı.
Language Unites Europe (Dil Avrupa’yı Birleştiriyor)
 • Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesidir.
 • Proje hazırlamak için Litvanya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirildi.
 • 2010 - 2011 yıllarında Türkiye ile birlikte İngiltere, Fransa, İtalya, Avusturya, Romanya ve Litvanya  olmak üzere 7 AB ülkesinde yetişkinlere ingilizce öğretimi ile ilgili çalışmalar yapıldı. Yetişkinlere yönelik ingilizce kursları açıldı. Beş ayrı Avrupa ülkesine  hareketlilik gerçekleştirildi. Avrupadan gelen 30 yetişkin ilimizde misafir edildi.
 • Proje, yabancı dil öğrenme vasıtasıyla yetişkin öğrenicilerin kültürel ve vatandaşlık yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.


Kahramanmaraş İçin Çevre Platformu
 • Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Programı (STGM)
 • Kahramanmaraş’ta çevre konusunda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilerek sivil inisiyatifi etkin kılmak, çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamak.

Bir Hayalim Var
 • Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri (AB Gençlik Projeleri)
 • 2011 yılı içerisinde uygulanan Proje kapsamında, Estonya'dan gelen 9 öğrenci, KSÜ'de eğitim gören 8 öğrenci BİLSEK Gençlik Kulübü Derneği’nden iki gençlik çalışanı çocuk yuvasındaki kimsesiz çocukların sağlıklı karar vererek geleceklerini planlamalarına yardımcı olmaları için çalıştılar.

Geleneksel Çocuk Oyunlarıyla Kurulan Kültür Köprüsü
 • Sivil Toplum Hizmeti - AB Kültürlerarası Diyalog Kültür ve Sanat Hibe Proragramı çerçevesinde uygulandı. Proje ortakları, İspanya’dan Asociacion Centro Andaluz De Programas Europeos (ACOEP) ve Kahramanmaraş Kültür Sanat Derneği,  iştirakçisi ise Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüdür.
 • Geleneksel çocuk oyunları, gün geçtikçe unutulmakta ve yerini sanal oyunlara bırakmakta, çocuklar edilgen ve yalnız bir çocukluk dönemi geçirmektedir. Bu proje geleneksel çocuk oyunlarını yeniden gündeme taşınması ve çocukların öğretimlerine katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Gençlerle Kültür Sanat Projesi
 • Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) nın SODES kapsamında 2012 yılında uygulanmıştır. Proje ortağı İl Milli Eğitim Müdürlüğüdür.
 • Dezavantajlı gençleri sosyal, kültürel etkinlikler ile sosyal ve kültürel hayatın içine çekmek, lise öğrencileri arasında yarışmalar yaparak öz güven kazandırma hedeflenmiştir. Çeşitli etkinlikler düzenlenerek öğrencileri yeni eğitim – öğretim yılına motive edildi.

Mutluluğun Resmi
 • Eylem 1.1 Gençlik Girişimleri (AB Gençlik Projeleri)
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri ve Romanya’dan gelen gençlerle beraber uygulandı.
 • Mutluluğun Resmi” projesi kapsamında engellilerin hayat hikayesini fotoğraflayarak bir sergi açmayı,  Engelli bireylerin toplumla etkileşiminin sağlanması hedeflenmiştir.

BİLSEK Çalışma Grupları
 • BİLSEK Edebiyat Sanat Kulübü
 • BİLSEK Müzik Kulübü
 • BİLSEK Doğa Çevre Spor Kulübü
 • BİLSEK Gezi Kulübü
 • BİLSEK Bilişim Kulübü
 • BİLSEK Tarih Kültür Kulübü
 • BİLSEK Kitap Kulübü
 • BİLSEK Yalın Düşünce Kulübü
 • BİLSEK AR-GE Projeler Çalışma Grubu
 • BİLSEK AGH Gönüllülük

Adres ve İletişim Bilgileri:
Azerbaycan Bulvarı, No: 64/21 46040 KAHRAMANMARAŞ
Tel : 0 344 221 61 62 Faks : 0 344 221 61 62 Facebook : facebook.com/bilsek
WEB : www.bilsek.biz  E-Posta: bilsek@bilsek.biz Twitter: twitter.com/bilsekgenclik
Vergi Dairesi`: Aslanbey,  Vergi No: 4840673039

Popüler Yayınlar